Info – Bruk av bilder

Oppgitte priser er for privat bruk av bildene. Dette inkluderer – men er ikke begrenset til – nettside/blogg/sosiale medier eller annen deling, utskrifter og andre produkter til eget bruk.

Bildene kan ikke brukes av kommersielle aktører i forbindelse med markedsføring uten nærmere avtale/ytterligere vederlag. Dette inkluderer også aviser og tidsskrifter.